Centrum Kynologiczne w Polsce

Zgłoszenie - wystawy

Klasa:
Dozwolone są tylko małe i duże litery (w tym większość znaków regionalnych) oraz myślnik przecinek, kropka i spacja.
Przykłady: HALNY ze Szczecińskiej Sfory,
Ch.PL Jej Wysokość GRACJA
Imię z przydomkiem:(i)
Płeć:
Data urodzenia:
Rasa:
Maść:
Dozwolone są tylko małe i duże litery, cyfry oraz myślnik, kropka, dwukropek, ukośnik i spacja.
UWAGA: Należy uwzględnić nazwę lub skrót organizacji, w której jest zarejestrowany pies/suka.
Przykłady: PKKR 1234/OB/04, PKR.II-12345,
IBC 200900000001DE, LKA LV-A/K-001/08, LR-A-00001/04, metryka ZK 42282/XII/09
Nr rodowodu:(i)
Należy podać numer tatuażu lub chipu.
Dozwolone są tylko małe i duże litery, cyfry oraz myślnik, kropka, dwukropek, ukośnik i spacja.
Przykłady: PKKR L1234, PKR.II-441B, KHRON T1234,
L 1234
Oznakowanie:(i)
Pole obowiązkowe gdy wybrano klasę championów
Dozwolone są tylko małe i duże litery (w tym większość znaków regionalnych) oraz myślnik, kropka, przecinek i spacja.
UWAGA: Tytuł championa młodzieży nie upoważnia do wystawienia psa w klasie championów.
Przykłady: Mł.Ch.PL, Ch.PL, Ch.LV, Ch.LT, Int.Ch., Ch.EU, Ch.Baltic
Tytuły:(i)
Pole obowiązkowe gdy wybrano klasę pracującą
Dozwolone są tylko małe i duże litery, cyfry oraz myślnik, kropka, dwukropek, średnik, ukośnik i spacja.
Przykłady: PTT, PSO, IPO1, IPO1, IPO2, IPO3
Wyszkolenie:(i)
Dozwolone są tylko małe i duże litery (w tym większość znaków regionalnych) oraz myślnik przecinek, kropka i spacja.
Przykłady: HALNY ze Szczecińskiej Sfory,
Ch.PL Jej Wysokość GRACJA
Ojciec:(i)
Dozwolone są tylko małe i duże litery (w tym większość znaków regionalnych) oraz myślnik przecinek, kropka i spacja.
Przykłady: HALNY ze Szczecińskiej Sfory,
Ch.PL Jej Wysokość GRACJA
Matka:(i)
Dozwolone są tylko małe i duże litery (w tym większość znaków regionalnych) oraz spacja i kropka.
Przykłady: Adam, Maria Tomasz
Imię hodowcy:(i)
Dozwolone są tylko małe i duże litery (w tym większość znaków regionalnych) oraz myślnik i spacja.
Przykłady: Kowalewski, Szulc-Kowalska, Plater Pomorski
Nazwisko hodowcy:(i)

Dane osobowe właściciela
Dozwolone są tylko małe i duże litery (w tym większość znaków regionalnych) oraz spacja i kropka.
Przykłady: Adam, Maria Tomasz
Imię:(i)
Dozwolone są tylko małe i duże litery (w tym większość znaków regionalnych) oraz myślnik i spacja.
Przykłady: Kowalewski, Szulc-Kowalska, Plater Pomorski
Nazwisko:(i)
Dozwolone są tylko małe i duże litery (w tym większość znaków regionalnych), cyfry oraz spacja, myślnik, ukośnik, przecinek i kropka.
Przykłady: al. Wojska Polskiego 167 m. 16,
ul. Wyszyńskiego 11/8, Binowo 62
Ulica/wieś:(i)
Dozwolone są tylko małe i duże litery (w tym większość znaków regionalnych) oraz myślnik i spacja.
Przykłady: Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Szczecin
Miejscowość/poczta:(i)
Dozwolone są tylko duże litery i cyfry oraz spacja, myślnik, ukośnik i kropka.
Przykłady: 70-775, 14199, LV-5101
Kod pocztowy:(i)
Dozwolone są tylko małe i duże litery (w tym większość znaków regionalnych) oraz myślnik i spacja.
Przykłady: zachodniopomorskie, Thüringen
Województwo:(i)
Państwo:
Pole obowiązkowe gdy nie podano adresu e-mail
Dozwolone są tylko cyfry i wybrane litery (wew i p) oraz spacja, myślnik, nawiasy okrągłe, plus, krzyżyk i gwiazdka.
Przykłady: 091 123-45-67, (0-91) 123 45 67, 0048 (0)91-2345678, (+49 30) 12345678, 501 1234567, 606 123 45 67, 601 123-45-67
Telefon:(i)
Pole obowiązkowe gdy nie podano numeru telefonu
Dozwolone są tylko małe litery i cyfry oraz małpa, myślnik, podkreślenie i kropka.
Przykłady: stanislaw.kowalewski@wp.pl, marek32@gmail.com, j_23@onet.eu
E-mail:(i)
Czy jesteś zarejestrowanym członkiem Centrum Kynologicznego w Polsce?
Członek CKwP:(i)

Dodatkowe zgłoszenia
Zgłaszam psa na testy psychotechniczne (co wiąże się z dodatkową opłatą).
Testy psychotechniczne:(i)
Uprawniony reproduktor wraz z 3-6 potomstwa.
Należy podać imiona z przydomkami (potomstwo musi być zgłoszone na wystawę).
UWAGA: To pole musi być rozwinięte, jeżeli chcemy aby wprowadzone dane zostały zapisane.
Dozwolone są tylko małe i duże litery (w tym większość znaków regionalnych) oraz myślnik i spacja.
Przykłady: HALNY ze Szczecińskiej Sfory,
Jej Wysokość GRACJA
Najlepszy reproduktor:(i)
Rozwiń
Uprawniona suka hodowlana wraz z 3-6 potomstwa.
Należy podać imiona z przydomkami (potomstwo musi być zgłoszone na wystawę).
UWAGA: To pole musi być rozwinięte, jeżeli chcemy aby wprowadzone dane zostały zapisane.
Dozwolone są tylko małe i duże litery (w tym większość znaków regionalnych) oraz myślnik i spacja.
Przykłady: HALNY ze Szczecińskiej Sfory,
Jej Wysokość GRACJA
Najlepsza suka hod.:(i)
Rozwiń
Pies i suka tej samej rasy, należące do tego samego właściciela.
Należy podać imiona z przydomkami (pies i suka muszą być zgłoszone na wystawę); w pierwszym polu trzeba wpisać dane zgłaszanego psa, w drugim - już zgłoszonego.
UWAGA: To pole musi być rozwinięte, jeżeli chcemy aby wprowadzone dane zostały zapisane.
Dozwolone znaki - jak wyżej.
Przykłady: HALNY ze Szczecińskiej Sfory,
Jej Wysokość GRACJA
Najlepsza para hod.:(i)
Rozwiń
Grupa 3-6 psów tej samej rasy, bez rozróżnienia płci, wyhodowanych przez tę samą osobę (ten sam przydomek hodowlany), nawet jeśli psy nie są własnością tej osoby.
Należy podać imiona z przydomkami (psy/suki muszą być zgłoszone na wystawę); w pierwszym polu trzeba wpisać dane zgłaszanego psa, w pozostałych - już zgłoszonych.
UWAGA: To pole musi być rozwinięte, jeżeli chcemy aby wprowadzone dane zostały zapisane.
Dozwolone znaki - jak wyżej.
Przykłady: HALNY ze Szczecińskiej Sfory,
Jej Wysokość GRACJA
Najlepsza hodowla:(i)
Rozwiń

Po dokonaniu zgłoszenia/zgłoszeń prosimy o nadsyłanie potwierdzeń wpłaty na adres e-mail sekretarz.ckwp@wp.pl. W przypadku zgłaszania psa do klasy "championów" lub "użytkowej" do potwierdzenia wpłaty należy dołączyć kopie odpowiednich certyfikatów i dyplomów. Jeśli zgłaszany pies nie jest zarejestrowany w CKwP należy dołączyć również kopię jego rodowodu.
O przyjęciu zgłoszenia (do katalogu) decyduje data wpłaty.
Zapoznałem się i akceptuję postanowienia Statutu CKwP, regulaminu wystaw oraz pozostałych regulaminów. Ponoszę pełną odpowiedzialność ewentualne szkody wyrządzone przez mojego psa na wystawie.
Wyrażam zgodę na przetważanie danych mojego psa i moich danych osobowych w celach związanych z wystawą psów rasowych.
Wysyłając zgłoszenie zobowiązujesz się do uiszczenia opłaty za uczestnictwo na wystawie, niezależnie od doprowadzenia psa do oceny.