Centrum Kynologiczne w Polsce

Opłaty

Nr konta do dokonywania wpłat: 83 1600 1462 1865 9210 2000 0001
Przesłanie potwierdzeń wpłat przyspieszy procedury.
Potwierdzenia proszę wysyłać na adres: sekretarz.ckwp@wp.pl

1 Składka wpisowa
Wpisowe współmałżonka
50,00 zł
25,00 zł
2 Składka członkowska 50,00 zł
3 Składka współmałżonka 25,00 zł
4 Rejestracia przydomka i hodowli 50,00 zł
5 Przerejestrowanie hodowli na innego właściciela 30,00 zł
6 Rejestracja psa z metryki 40,00 zł
7 Rejestracja psa z rodowodu 15,00 zł
8 Rodowód dla szczeniaka zgłoszonego w ckwp 35,00 zł
9 Rodowód exportowy 100,00 zł
10 Duplikat rodowodu 100,00 zł
11 Chip 20,00 zł
12 Przegląd kwalifikacyjny 300,00 zł
13 Przegląd hodowlany psa i suki 300,00 zł
14 Przegląd miotu
- od 1 szt. do 4 szt.
- od 5 szt. wzwyż

50,00 zł
80,00 zł
15 Znakowanie psa 1szt 10,00 zł
16 Certyfikat Championa 50,00 zł
17 Certyfikat Championa dla psów z innej organizacji 100,00 zł
18 Wydanie championatu UCI e.V. dla członków w CKwP 80,00 zł
19 Wydanie championatu UCI e.V. dla nie zarejestrowanych w CKwP 100,00 zł
20 Certyfikat Championa zagranicznego 20EUR lub 90,00 zł
21 Badanie DNA dla członków CKwP + koszty wysyłki 15 zł 150,00 zł
22 Test psychotechniczny robiony na wystawie 60,00 zł
23 Test psychotechniczny robiony indywidualnie 200,00 zł
24 Przepisanie hodowli
do 4 szt. psów
powvżej 4 szt. psów

50,00 zł
100,00 zł
25 Egzamin PT.1; PT.2; PT3 80,00 zł
26 Egzamin lPO 1; lPO 2; lPO 3 bez śladów 100,00 zł
27 Egzamin lPO 1; lPO 2; lPO 3 ze śladami 200,00 zł
28 Egzamin obedience - 0,1,2 100,00 zł