Centrum Kynologiczne w Polsce

Szkolenia

TEST PSYCHOTECHNICZNY NR 1
(psy i suki powyżej 9 miesięcy)

 

PRZEBIEG TESTU:

 1. Próba witalności.
 2. Próba strzału
 3. Prawidłowość zachowań w grupie ludzi
 4. Ocena odporności psychicznej i pewności siebie


SZCZEGÓŁOWY OPIS:

Ad. 1
Próba witalności:
Egzaminator podchodzi do przewodnika z psem (pies trzymany jest na luźnej smyczy, która zapięta jest na obroży skórzanej lub obroży zaciskowej niezaciśniętej (nie może być użyta obroża kolczasta, nawet, jeśli jest odwrócona kolcami na zewnątrz). Pies może siedzieć, stać lub leżeć.

Po przywitaniu egzaminator spokojnie dotyka psa po różnych częściach ciała, uwzględniając dotyk jąder u psa, równocześnie sprawdza się tatuaż.

Egzaminator ma prawo wycofać psa/sukę z dalszego testu, jeżeli pies/suka wykazał agresję w kierunku egzaminatora lub osób znajdujących się obok niego i nie dał się podporządkować przez przewodnika. Nie należy używać siły fizycznej podporządkowując psa/sukę.

Podczas tej próby przewodnik może nagradzać psa/sukę różnymi sposobami (smakołyk, pogłaskanie).

Ocena:

 • Pies wykazuje agresję 0 pkt
 • Agresja przez lęk 1 pkt
 • Bierność 2 pkt
 • Zainteresowanie 3 pkt
 • Oznaki radości 4 pkt
 • Witalność 5 pkt

Ad. 2
Próba strzału
Przewodnik stoi w miejscu z psem przy nodze; na znak egzaminatora oddane są dwa strzały z pistoletu z odległości 15m w odstępie czasu 5sek. Pies musi wykazać się niewrażliwością na strzały. Psy, które wykazują duże zainteresowanie strzałem lub psy, które wykazują agresję można dopuścić do dalszych prób. Psy lękliwe muszą być z dalszych prób wycofane.
Próby strzału nie ocenia się punktami, tylko adnotacją „zaliczone” lub „niezaliczone”.

Ad. 3
Prawidłowość zachowań w grupie ludzi
Na polecenie egzaminatora przewodnik z psem/suką na smyczy udaje się we wskazanym kierunku gdzie znajduje się grupa osób (ok. 4-6 osób). Na krótką chwilę przewodnik z psem/suką zatrzymuje się w tej grupie. Po ok. 3sek grupa odchodzi od psa na odległość ok. lOm tworząc szereg (odległość pomiędzy osobami w szeregu - ok. l,5m). Na polecenie egzaminatora przewodnik zostawia psa na miejscu, (jeżeli pies nie chce zostać samodzielnie, może go przytrzymać osoba pomocnicza) i udaje się za szereg na odległość ok. lOm. Na polecenie egzaminatora przewodnik przywołuje psa/sukę (osoba pomocnicza puszcza psa).

Ocena:

 • Pies cofa się przed grupą 0 pkt
 • Pies obiega grupę/szereg dużym łukiem 1 pkt
 • Pies przebiega niepewnie obok szeregu 2 pkt
 • Pies przebiega przez szereg niezbyt pewnie 3 pkt
 • Pies przebiega przez szereg z zainteresowaniem grupą 4 pkt
 • Pies odważnie przebiega przez szereg 5 pkt

Ad. 4
Ocena odporności psychicznej i pewność siebie [znajomość rękawa tak - nie]
Na polecenie egzaminatora przewodnik z psem udają się do miejsca gdzie przymocowana jest linka (zapina się na niej psa). Następnie oddala się od niego na odległość ok. 5m. Pozorant ubrany w rękaw ochronny idzie w kierunku przewodnika mijając psa i atakuje przewodnika (głośno krzycząc). Przewodnik może wpływać na psa poprzez głośne nawoływanie, nie zbliżając się do psa. Po krótkiej chwili pozorant oddala się od przewodnika. Pozorant powtórnie idzie w kierunku przewodnika próbując jego atakować i po krótkiej chwili przeprowadza atak w kierunku psa. Pies ma prawo chwycić pozoranta za rękaw ochronny. Przewodnik stojący ma prawo zachęcać psa do pozytywnej postawy.

Ocena:

 • Pies usiłuje uciec 0 pkt
 • Lękliwy niepewny 1 pkt
 • Bierny, opieszały 2 pkt
 • Odważny i czujny 3 pkt
 • Wykazujący chęć obrony 4 pkt
 • Obrona aktywna 5 pk


ZAPISY KOŃCOWE:
Suma punktów z poszczególnych elementów daje ocenę psychiki psa/suki.
Do zaliczenia testu pies musi uzyskać minimum 8 pkt.
Nie można zaliczyć testu, jeżeli w jednym z ćwiczeń pies uzyskał 0 pkt.
Wynik testu sędzia wpisuje do karty oceny, protokołu oraz rodowodu wraz z sumą uzyskanych punktów.