Centrum Kynologiczne w Polsce

Władze


Prezes - Elżbieta Kiczkajło

Vice prezes - Krzysztof Mederski

Sekretarz - Ewa Anna Nowoszycka

Skarbnik - Elwira Lewandowska

Członek zarządu - Sylwia Wójcicka