Centrum Kynologiczne w Polsce

Polityka prywatności


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWZRZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CENTRUM KYNOLOGICZNYM W POLSCE

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM KYNOLOGICZNE W POLSCE z siedzibą na ul. Kopernika 7A/3, 11-300 Biskupiec.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu realizacji zadań statutowych CKwP, określonych w statucie Stowarzyszenia oraz poszczególnych regulaminach dostępnych do wglądu na stronie internetowej www.c-k-w-p.pl . Powyższe cele dotyczą czynności takich jak: sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, składanie dokumentów do US, GUS, KRS a także umieszczanie danych na stronie internetowej w związku z wykonywaniem praw i obowiązków członków CKwP.
  1. Udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana, jest jednak konieczna do realizacji wyżej opisanych celów.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  3. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, takim jak organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.
  1. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. Pani/Pana dane mogę być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  1. Powyższą politykę prywatności wprowadzono z dniem 25 maja 2018r.