Centrum Kynologiczne w Polsce

Regulaminy


REGULAMIN KONKURSU MŁODY PREZENTER W CKWP

Centrum Kynologiczne w Polsce na organizowanych przez siebie wystawach Krajowych czy Międzynarodowych może zgodnie ze Statutem przeprowadzać Konkurs Młodego Prezentera, aby rozszerzać i popularyzować wiedzę Kynologiczną wśród dzieci i młodzieży.

 1. Konkurs ten jest rozgrywany w dwóch grupach wiekowych
  • d 4 - 8 lat - Grupa Najmłodsza
  • Od 9 -13 lat - Grupa Młodsza
  • Od 14 - 18 lat - Grupa Starsza

 

 1. Konkurs oceniają sędziowie Kynologiczni — Krajowi i Międzynarodowi

 

 1. Obowiązki i zadania uczestników konkursu Młodego Prezentera dla obydwu grup wiekowych:
  • Punktualnie zgłosić się na ring z psem
  • Ustawienie się w ringu według przyznanych numerków i w należytej odległości od innych prezenterów
  • Umiejętność panowania nad prezentowanym psem
  • Umiejętność ustawienia psa w pozycji wystawowej zgodnie z wymogami standardu rasy
  • Umiejętność pokazania psa  w ruchu zgodnie z wymogami standardu rasy
  • Umiejętność pokazania uzębienia psa
  • Pokazanie bliskiego, czułego i troskliwego kontaktu z psem
  • Przygotowanie i doskonała kondycja psa do wystawy
  • Ogólne wrażenie zgranej pary prezenter + pies płynnie poruszającej się po ringu.

 

 1. Sędzia oceniający Młodych Prezenterów w ringu dokładnie instruuje każdego uczestnika odnośnie wykonywanych figur, dlatego też kluczową  i najważniejszą sprawą jest uważne słuchanie i następnie dokładne wykonanie polecenia sędziego zgodnie z wyznaczoną kolejnością.

Sędzia może nakazać wykonanie z pieskiem swoim lub obcym przykładowych ewolucji takich jak:

 • Okrąg - czyli  przejście po wyznaczonym okręgu
 • Literka I - czyli przejście po wyznaczonej linii

 • Literka T - czyli przejście po wyznaczonej literze "T"

 • Literka L - oznacza przejście po wyznaczonej literze "L" z przełożeniem ringówki do prawej ręki

 • Trójkąt Zasadniczy - tj. pokazanie w kolejności: tyłu, boku i frontu psa

 • Cyferka 8 - tj. przejście po wyznaczonej cyfrze "8"

Oraz wiele innych.

 

 1. Finał Konkursu Młodego Prezentera — przyznawanie ocen, tytułów i nagród:

  Grupa Najmłodsza nie otrzymuje ocen ani tytułów,  ale otrzymuje puchary, medale i nagrody rzeczowe,  za uczestnictwo w konkursie

  Grupa Młodsza i Starsza otrzymuje oceny, tytuły, 3 miejsca,  medale i puchary oraz nagrody rzeczowe.

  Zwycięzca Grupy Młodszej i Zwycięzca Grupy Starszej w Finale konkurują ze sobą w ringu o Tytuł Zwycięzca Konkursu Młody Prezenter i Vice Zwycięzca Konkursu Młody Prezenter oraz otrzymują odpowiednie puchary.

   

  Wszystkim Młodym Prezenterom życzymy samych sukcesów wystawowych!