Centrum Kynologiczne w Polsce

Szkolenia

TEST PSYCHOTECHNICZNY NR 2

 

PRZEBIEG TESTU:

  1. Próba witalności.
  2. Próba strzału
  3. Reakcja na sytuacje nietypowe
  4. Reakcja na inne psy
  5. Ocena popędów charakterystycznych dla danej rasy


SZCZEGÓŁOWY OPIS:

Ad. 1
Próba witalności:
Egzaminator podchodzi do przewodnika z psem (pies trzymany jest na luźnej smyczy, która zapięta jest na obroży skórzanej lub obroży zaciskowej niezaciśniętej (nie może być użyta obroża kolczasta, nawet, jeśli jest odwrócona kolcami na zewnątrz). Pies może siedzieć, stać lub leżeć.

Po przywitaniu egzaminator spokojnie dotyka psa po różnych częściach ciała, uwzględniając dotyk jąder u psa, równocześnie sprawdza się tatuaż.

Egzaminator ma prawo wycofać psa/sukę z dalszego testu, jeżeli pies/suka wykazał agresję w kierunku egzaminatora lub osób znajdujących się obok niego i nie dał się podporządkować przez przewodnika. Nie należy używać siły fizycznej podporządkowując psa/sukę.

Podczas tej próby przewodnik może nagradzać psa/sukę różnymi sposobami (smakołyk, pogłaskanie).


Ad. 2
Próba strzału
Jeden strzał oddaje się w odległości ok. 20 kroków od idącego psa/suki z przewodnikiem na smyczy. Test zostaje zaliczony, jeżeli pies/suka nie wykaże lęku (chowanie się za właściciela, podkulanie ogona).


Ad. 3
Reakcja na sytuacje nietypowe
Przewodnik z psem/suką na smyczy przechodzi nie dalej niż 5m obok przedmiotu o wysokości od 0,5m do lm (drążek, krzesło lub inny przedmiot). Do przedmiotu przywiązana jest lOm linka, która trzymana jest przez stojącego dalej asystenta. W chwili przechodzenia przewodnika z psem, przedmiot zostaje przewrócony. Pies może objawiać niepokój, odskoczyć, ale musi po chwili spokojnie z przewodnikiem dojść do leżącego przedmiotu. Przewodnik może psa/sukę zachęcać, ale nie może psa/sukę ciągnąć do leżącego przedmiotu.

Element testu zostaje zaliczony, jeżeli pies/suka bez przymusu fizycznego podejdzie do przedmiotu. Jeżeli pies/suka nie zdecyduje się na podejście element testu nie może być zaliczony.


Ad. 4
Reakcja na inne psy
Przewodnik z psem na smyczy idzie w kierunku dobrze wyszkolonego, spokojnego psa, poruszającego się też na smyczy - oba psy idą razem ok. 20m przy swoich właścicielach na dystansie nie większym niż 3m między sobą. Po czym psy przyjmują pozycję siedzącą przy właścicielach na czas lmin.
Test zostaje zaliczony, jeżeli pies testowany zachowa się obojętnie lub wykaże zainteresowanie.


Ad. 5
Ocena popędów charakterystycznych dla danej rasy
Na polecenie egzaminatora przewodnik z psem/suką udaje się we wskazanym kierunku, gdzie znajduje się linka z obrożą skórzaną przywiązana do jakiegoś elementu - przypina się do niej psa. Przewodnik oddala się na odległość wskazaną przez egzaminatora; pozostaje tam. Przewodnik może mówić do psa, wpływając na jego zachowanie. Na polecenie egzaminatora, osoba upoważniona lub grupa osób (2-4) idzie w kierunku psa/suki mijając go w bezpiecznej odległości. Po przejściu jedna z osób przebiega w bezpiecznej odległości obok psa. Element testu zostaje zaliczony, jeżeli pies nie wykaże oznak strachu ani agresji.


ZAPISY KOŃCOWE:
Na ocenę pozytywną pies/suka musi zaliczyć minimum 4 części testu.
W rodowodzie wpisuje się odpowiednią adnotację wraz z wynikiem.
Wyników nie ocenia się punktami, tylko adnotacją "zaliczone" lub "niezaliczone"