Centrum Kynologiczne w Polsce

Szkolenia

TEST PSYCHOTECHNICZNY NR 3

 

PRZEBIEG TESTU:

  1. Próba opanowania
  2. Próba strzału
  3. Reakcja na inne psy
  4. Reakcja na zmianę otoczenia
  5. Odporność psychiczna
  6. Ocena cech wrodzonych


SZCZEGÓŁOWY OPIS:

Ad. 1
Próba opanowania:
Pies jest dotykany przez sędziego, przy sprawdzaniu tatuażu. Nie może w tym czasie okazywać paniki, ani agresji.

Ad. 2
Próba strzału
Jeden strzał oddaje się w odległości ok. 15m od idącego psa/suki z przewodnikiem na smyczy. Test zostaje zaliczony, jeżeli pies/suka nie wykaże lęku (chowanie się za właściciela, podkulanie ogona).

Ad. 3
Reakcja na inne psy
Przewodnik z psem na smyczy idzie w kierunku dobrze wyszkolonego, spokojnego psa, poruszającego się też na smyczy - oba psy idą razem ok. 20m przy swoich właścicielach na dystansie nie większym niż 3m między sobą. Po czym psy przyjmują pozycję siedzącą przy właścicielach na czas lmin.

Test zostaje zaliczony, jeżeli pies testowany zachowa się obojętnie lub wykaże zainteresowanie.

Ad. 4
Reakcja na zmianę otoczenia
Pies trzymany na smyczy przechodzi wśród spokojnie poruszających się osób. Ktoś zatrzymuje się i odzywa do właściciela psa. Test jest zaliczony, jeżeli pies nie objawi agresji ani lęku.

Ad. 5
Odporność psychiczna
Przewodnik z psem na luźnej lince przechodzi nie dalej niż 5m obok przedmiotu o wys. od 0.5m - lm (typu krzesło, drążek z chorągiewką). Do przedmiotu przywiązana jest 10-metrowa linka, trzymana przez stojącego dalej asystenta. W chwili przechodzenia przewodnika z psem, przedmiot zostaje przewrócony. Pies może objawić niepokój, odskoczyć; ale musi po chwili spokojnie z przewodnikiem dojść do leżącego
przedmiotu. Przewodnik może zachęcać psa, ale nie może psa ciągnąć do przewróconego przedmiotu. Test zostaje zaliczony, jeżeli pies bez przymusu fizycznego podejdzie do przedmiotu. Jeśli pies nie zdecyduje się na podejście - test nie może być zaliczony.

Ad. 6
Ocena cech wrodzonych
Osoba wyznaczona przez egzaminatora układa na terenie testów ślad, który jest przykładowym zapachem zwierzyny łownej (krew zwierzęca, zapach mięsa surowego) na przestrzeni ok. 30m. Na polecenie egzaminatora przewodnik z psem testowanym dochodzi we wskazane miejsce. Przewodnik może pomóc psu zawęszyć teren gdzie został ułożony ślad. Ocenia się chęć pracy węchowej psa-chęć węszenia, zainteresowanie śladem. Brak jakichkolwiek chęci lub niezainteresowanie się śladem uważa się za niezaliczenie tego elementu testu.

ZAPISY KOŃCOWE:
Na ocenę pozytywną pies/suka musi zaliczyć minimum 5 części testu.
W rodowodzie wpisuje się odpowiednią adnotację wraz z wynikiem.
Wyników nie ocenia się punktami, tylko adnotacją "zaliczone" lub "niezaliczone"